Consensus

Qui es pot adherir al projecte?

Tots els governs locals de Catalunya que vulguin fomentar la participació ciutadana i l’ús de les noves tecnologies.

Quins passos he de seguir?

Quins beneficis obtindré en el meu municipi?

AJUNTAMENT CIUTADANIA
 • Millora el procés de presa de decisions
 • Incrementa la transparència i el nivell de compromís amb la ciutadania
 • És flexible i adaptable a la voluntat de cada administració ja que ofereix diferents nivells de participació
 • Facilita la transversalitat ja que és susceptible de ser usat per les diferents àrees d’una administració
 • Permet l’estalvi de recursos
 • Fomenta la participació deliberativa
 • Permet la participació individualitzada
 • Millora l’accés a la informació i als canals de participació
 • Augmenta la implicació i la corresponsabilització dels sectors socials en les polítiques locals
 • Permet la inclusió de col·lectius específics que potser no participarien mitjançant altres canals
 • Fomenta la participació responsable: Registre, Codi Ètic i Reglament de Participació

Què oferim els impulsors del projecte Consensus?

 • Formació tècnica i metodològica per a l’ús correcte de l’eina.
 • Distribució de materials.
 • Hostatjament, manteniment i millores d’actualització de l’eina.
 • Suport i assistència permanent.