Consensus

Funcionalitats

Consensus ofereix diferents opcions i formes de participació online com a complements d’espais de debat i participació presencials o com espais de participació integrament a Internet. Per una altra banda també ofereix funcionalitats o mòduls que es poden trobar en altres tipus de web i que poden ajudar a complementar i difondre les accions de participació del municipi.

La funcionalitat principal de Consensus són els Espais de Participació. Aquest són un "recipient o contenidor" en el qual es poden integrar una o diverses funcionalitats participatives que la plataforma ofereix. Es tracta doncs d’una eina extremament flexible i adaptable a les necessitats de cada municipi i que permet, per exemple, configurar un espai de participació per a que sigui només un qüestionari, o configurar-lo per a que contingui al mateix temps totes les funcionalitats possibles.
A més dels Espais de Participació, la plataforma Consensus compta amb d’altres funcionalitats que funcionen de forma independent i que poden ser activades i desactivades per l’ajuntament en funció de les necessitats que aquest tingui.

Funcionalitats bàsiques

descripcio_basica Descripció bàsica: Funcionalitat obligatòria en qualsevol Espai de participació de Consensus. Conté un títol una descripció i una imatge per a descriure l’espai. llista_distribucio Llista de distribució: Es podrà afegir una llista de distribució per a que els ciutadans apuntats a un espai es puguin relacionar entre ells a través del correu electrònic sense necessitat d’haver
questionaris Qüestionaris: Aquesta eina permet a una ciutat plantejar enquestes o formularis amb preguntes i respostes de diversos tipus, així com mostrar els resultats o guardar-los per un ús intern. documents Documents i multimèdia: espai per a guardar i classificar qualsevol tipus d’arxiu (documents, vídeos, enllaços, imatges,...).
espai_debat Espai de debat: Es tracta d’un espai de debat on els ciutadans poden participar obrint temes i fent comentaris sobre aquests. espai_relacionat Espais relacionats: qualsevol espai de participació es pot relacionar amb un o més espais que ja estiguin creats a Consensus. L’objectiu d’aquesta funcionalitat és la de relacionar espais que per la seva naturalesa hagin d’estar vinculats.
bloc Bloc: Bloc de format clàssic amb posts i possibilitat de fer comentaris per part dels ciutadans. contacte Formulari de contacte: Formulari des d’on els ciutadans poden contactar amb el responsable d’un espai de participació concret.

Altres funcionalitats

cartes als regidors Cartes als regidors: Aquesta eina permet als ciutadans enviar cartes personalitzades als regidors que considerin més adients, esperar resposta dels mateixos i llegir cartes que han enviat altres persones i les respostes que han rebut. butlleti Butlletí: Aquesta eina permet enviar butlletins a tots els usuaris registrats que que ho tinguin activat en el seu perfil. Els butlletins queden publicats i accessibles per a tothom.
agenda Agenda: Eina emprada per donar d’alta esdeveniments al calendari associat a cada ciutat, on tant l’ajuntament com els ciutadans (prèvia validació) poden afegir esdeveniments. destacats Destacats: La plataforma compta amb una eina que permet destacar a través d’una imatge i un link alguna web externa o algun espai concret dins del mateix web de Consensus.
agenda_plens Agenda de Plens: L’Agenda de Plens permet oferir informació sobre els plens que se celebren al municipi, anunciar-ne les dates i informar sobre els punts de l’ordre del dia i les actes dels plens que ja hagin tingut lloc. contacte Formulari de contacte: Formulari des d’on els visitants poden contactar amb el responsable de la web de Consensus de l’ajuntament.
noticies Notícies: Espai des d’on l’ajuntament pot publicar notícies rellevants del municipi.