Consensus

Història

cons_historiaConsensus, ciutadans en xarxa és un projecte pioner en l’ús de les noves tecnologies per afavorir la participació ciutadana al nostre país. Neix a finals de l'any 2000 fruit del treball conjunt entre l'Institut Català de Tecnologia, el Consorci Localret i la Fundació Jaume Bofill. Al llarg dels seus gairebé deu anys d’existència s’ha desenvolupat gràcies a la col·laboració entre institucions sense ànim de lucre i diversos nivells d’administració pública.

Durant els anys 2001 i 2002 es conceptualitza i construeix la primera versió de l'eina tecnològica gràcies a una ajuda del Ministeri de Ciència i Tecnologia i a les aportacions de dotze ajuntaments catalans: Badalona, Barberà del Vallès, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic.

L’experiència d’aplicació de Consensus en diversos processos de participació impulsats per aquests ajuntaments porta a una millora de l’eina centrada en una major usabilitat i un disseny més atractiu. L’any 2004 neix el Consensus II, una nova versió de l’eina finançada pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. S’amplia el número d’ajuntaments que utilitzen aquesta nova versió fins a més de trenta.

El projecte Consensus és un projecte de desenvolupament constant i en el període 2006-2007 l’eina es revisa novament amb recursos, aquesta vegada, de l’Administració Oberta de Catalunya. A la tardor del 2007 es presenta públicament la tercera versió, el Consensus III, amb una notable millora en el disseny, accessibilitat i usabilitat.

La nova versió de l’eina Consensus està desenvolupada sobre un gestor de continguts Joomla que es troba sota una llicència GPL, en altres paraules, es tracta d’una eina desenvolupada gairebé en la seva totalitat en programari lliure. L’únic component que actualment es troba sota una llicència propietària és el mòdul d’enquestes.

Qualsevol govern local de Catalunya pot participar al projecte Consensus. La llista de participants actuals la trobareu a la secció Qui participa d’aquest mateix web.