Consensus

Impulsors del projecte

Actualment, la institució impulsora del projecte Consensus, ciutadans en xarxa és:

lrt

Localret. Consorci local format per prop de 800 ajuntaments de Catalunya, que agrupen el 98% de la població. Pretén promoure el desenvolupament de les noves tecnologies entre les administracions locals.

Des de l’inici del projecte, i fins a la fi del 2008 i del 2009 respectivament, van ser també institucions impulsores del projecte l’Institut Català de Tecnologia i la Fundació Jaume Bofill.